Rabu, 05 Juni 2013

soal ulangan harian basa jawa


I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk !
1.      Pak Ahmad wong kang sregep, sak wise sholat Subuh, pak Ahmad langsung tindak dateng terminal Purwokerto. Tindak jam 5 esuk lan kondur jam 7 bengi. Pak ahmad pagaweane dadi…
a.       Masinis                                                                  c. kusir
b.      Sopir                                                                      d. pilot


2.      Wong sing pagaweane nggaweni barang-barang saka wesi kayata, peso, bendho, lading, lan sakpanunggalane diarani…
a.       Bakul                                                                     c. pande
b.      Empu                                                                     d. sayang
3.      Wong sing pagaweane nampani bayaran ning bis diarani….
a.       Kasir                                                                      c. direktur
b.      Kusir                                                                     d. kondektur
4.      Wong sing pagaweane nglakokake motor mabur diarani…
a.       Pilot                                                                       c. masinis
b.      Dhalang                                                                 d. nahkoda
5.      Wong sing pagaweane mulang ing sekolahan…
a.       Bakul                                                                     c. pande
b.      Empu                                                                     d. saying
II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki karo tembung kang mathuk!
1.      Dhalang yaiku wong sing pagaweane nglakokake....
2.      Nalika simbah isih enom, simbah dadi niyago. Niyago yaiku wong kang......................gamelan ing pagelaran wayang.
3.      Wong kang pagaweane dol – tinuku barabg dagangan diarani....
4.      Pak Parjo dadi kusir wis puluhan taun. Kusir yaiku wong kang pagaweane nglakokake.....
5.      Wong kang pagaweane negor kayu diarani....
III.            Wangsulanan pitakon-pitakon iki kanthi mathuk!
1.      Gawenen ukara sing gunaake tembung – tembung ing ngisor iki!
a.       Pilot
b.      Empu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar